top of page

Virke Impex

Ett skogsföretag som säljer virke och logistiklösningar

VERKSAMHET

Virkeshandel

Vi köper och säljer skog både nationellt och internationellt.

Logistik

Båt, lastbil och tåg. Vi har våra egna chafförer och bilar som ser till att virket transporteras från A till B tillsammans med båt och/eller tåg. Vi använder oss av de mest effektiva transportmedlet för gällande uppdrag.

Miljötänk

Virke impex är certifierade enligt FSC® och PEFC.​

www.pefc.se

www.fsc.org

VIRKESHANDEL

Virke impex AB är ett av de större svenska fristående företag som bedriver inhemsk och internationell virkeshandel

Bolaget drivs av Anders Aqvilin som startade sin verksamhet på 80-talet med skogsmaskinsentreprenader. Under 90-talet utvecklades företaget och utökade sina internationella kontakter som sedan resulterade i att bolaget började med internationell virkeshantering.

Företaget är idag inriktat på att vara i framkant med att sälja skogsråvaror och färdiga logistiklösningar. Detta innebär att vi har möjlighet att sköta hela kedjan – från stubbe till industri. Detta utförs framförallt med hjälp av transporter via båt, järnväg och lastbil. 

Virke impex är även aktivt inom biobränslesektorn genom sitt dotterbolag Biofuel impex AB. Bolaget har leveransåtaganden mot biobränsleförbrukande industrier och värmeverk runt om i landet.

Företagets vision är att förbättra sin internationella logistik.

Virke impex AB är en liten organisation med kompetent personal fortsätta att vara det företag som säljer anpassade lösningar för både skogsägare och industri.

VERKSAMHET
VIRKESHANDEL

VÅRA INTRESSEBOLAG:

MILJÖ

Virke impex AB har som mål att ständigt sträva efter en positiv utveckling när det gäller att minimera påverkan av miljön inom våra samtliga arbetsområden.

Detta ska ske genom att:

 • Vi ska följa miljölagstiftningen och våra miljöcertifieringskrav.

 • Vi ska arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.

 • Vi ska i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.

 • Vi ska arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.

 • Alla på Virke impex AB ska erhålla god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang, samtidigt ska miljöansvar finnas i var och ens befattningsbeskrivning.

 • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Virke impex handlar ej med virke som kommer ifrån: 

 • Illegala avverkningar.

 • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränks.

 • Skogar där höga bevarandevärden är hotade.

 • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning.

 • Genmanipulerade (GM) träd

Virke impex är certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

Läs mer om certifieringarna på deras webbsidor: FSC® och PEFC™

FSC-C018712

Våra certifikat:

MILJÖ
CONTACT
CLIENTS

Kontakta oss

Anders Aqvilin

VD

(+46) 0705 223482

anders.aqvilin@virkeimpex.se

Sofia Aqvilin

Ekonomi/Administration

(+46) 0733 645242

sofia.aqvilin@virkeimpex.se

Rebecca Hyrwall

Administration/Tullansvarig

(+46) 0738 010484

rebecca.hyrwall@virkeimpex.se

Funderingar?
Ring 0733-645242
Kontor

Östra källängsvägen 8 

50649 Borås

Tel: 0733-645242

Peter Ringdahl

Virkeskoordinator

(+46) 0705 091322

peter.ringdahl@virkeimpex.se

bottom of page