top of page
Skog

Vi bedriver svensk & internationell virkeshandel 

Vår företagsverksamhet är dedikerad till att vara en ledande leverantör av skogsråvaror och skräddarsydda logistiklösningar. Vi har en heltäckande hantering av hela processkedjan, från skogsråvara till industriell leverans, med hjälp av mångsidiga transportmetoder såsom båt, järnväg och lastbil.

Utöver detta är Virke Impex aktör inom biobränslesektorn genom vårt dotterbolag Biofuel Impex AB. Vi har leveransåtagande till värmeverk och industrier runt om i landet.  

Bolaget grundades av Anders Aqvilin som startade sin verksamhet på 80-talet med skogsmaskinsentreprenader. Under 90-talet utvecklades företaget och utökade sina internationella kontakter som sedan resulterade i att bolaget började med internationell virkeshandel.

bottom of page